Algemene informatie.

 

Beleidsplan van de stichting:

De stichting Servants 4 Biblical Mission heeft tot doel projecten te ondersteunen op het gebied van bijbelonderwijs, evangelisatie, discipelschap, medische hulpverlening en onderwijshulp. Voor de uitvoering van deze projecten zijn Gert-Jan en Stephanie Vroege uitgezonden naar Jinja in Oeganda om op en rond de eilanden van Oeganda zich in te zetten voor hun zendingswerk in samenwerking met SHIM (Shepards Heart International Ministry) en GOM (Global Outreach Mission).

 

Donateurs worden specifiek gezocht onder de familie, de vriendenkring van Gert-Jan en Stephanie en de gemeenteleden van de kerk waarbij zij aangesloten zijn. Dit gebeurt door mensen persoonlijk aan te spreken of door algemene oproepjes in de kerkelijke (eigen) gemeente.

 

De giften die binnenkomen op de rekening worden gebruikt om de projecten te financieren en om in het levensonderhoud van de familie Vroege te voorzien. (Indirecte projectkosten)

 

Beloningsbeleid van de stichting:

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden van de bestuursleden geschieden volledig op vrijwillige basis. Niemand ontvangt dus beloning voor zijn werkzaamheden.

 

Verdere activiteiten van de stichting:

De verdere activiteiten van de stichting bestaan vooral uit informerende en wervende bezigheden. Het is van belang de donateurs betrokken te houden, door ze op de hoogte te houden van het wel en wee van de familie Vroege. Zo wordt er aantal maal per jaar een nieuwsbrief uitgegeven met daarin de ontwikkelingen omtrent de familie Vroege in Oeganda. Tevens proberen we de familie Vroege bij te staan met raad, daad en gebed.