Inkomsten:

Ontvangen giften                                                             24204.20

ontvangen rente op spaarrekening                                     2.53

Totaal inkomsten                                                             24206.73

 

Uitgaven:

Bankkosten / debetrente                                                    130,55

Verzekeringen fam. Vroege                                             2562,00

Kosten paspoorten fam. Vroege                                        802,05

Kosten levensonderhoud fam. Vroege                        14300,00

& kosten activiteiten in Oeganda

Tickets bezoek NL fam. Vroege                                       2150,00

Bijdrage benzinegeld en leefgeld NL                               400,00

Totaal uitgaven                                                                  20344,60

 

Inkomsten -uitgaven                                                          3862,13

 

Balans

 

                                     31-12-2016       31-12-2017         Resultaat

Betaalrekening        4298,20            7667,68

Spaarrekening         2507,35            3000,00

Totaal                         6805,55           10667,68             3862,13

 

(Alle bedragen in Euro)