Vrienden en Familie

1 Thess. 3:9 “Kunnen we God ooit genoeg bedanken? Kunnen we Hem ooit genoeg danken voor de vreugde die Hij ons met u geschonken heeft!”

 

We mogen dankbaar terugkijken op de jaren, die we hier in Oeganda hebben gekregen, ook al zijn er elke keer flinke uitdagingen: bergen en dalen. God liet ons elke keer weer zien, dat Hij alles onder controle heeft. En dit bidden we ook voor de jaren, die nog komen. Onverwachts mochten we extra giften ontvangen vanuit de vriendenkring, zelfs van vrienden hier in Oeganda. Toch ontstaat er aan het eind van 2017 een uitdaging voor ons werk in 2018. We zijn dankbaar voor eenieder, die ons ondersteund heeft vanuit de   Ark en vrienden in Amerika. Uw steun komt vanuit een levend geloof in Jezus Christus en samendragen we zo het Goede Nieuws als vrienden van Hem uit in de wereld. Wilt u ons hierin helpen om ook via “mond op mond” en van “hart tot hart “onze vriendenkring uit te breiden, zodat we het werk en de extra hulp aan de lokale bevolking kunnen blijven doen ook in 2018?

 

        Answering For The Children

 

Psalm 103; 1-2 Prijs de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart Zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet een van zijn weldaden.  

 

 Eerder dit jaar was Jo junior ernstig ziek, nu aan het eind van 2017 is hij weer terug op school samen met zijn broers en zussen. Ook was een van de kinderen eerder dit jaar in een levensbedreigende situatie, waar hij zichzelf wat aan wilde doen en zelfs zijn broers en zussen. Hij mocht een programma volgen in Kampala “Teen Challenge” waar men ontspoorde jeugd samen met pastorale begeleiding en Bijbelse principes weer op een recht spoor probeert te brengen. Voor deze zoon van AFTC werd de hoop en geloof hersteld: hij is nu een totaal andere jongen, met een levend geloof en passie voor het evangelie.  We kunnen eindeloze getuigenissen geven hoe God ons samenbindt met dit gezin en in het bijzonder de vriendschap met de kinderen geeft!

 

SHIM Eilanden

Jesaja 12:5 Zing een lied voor de Heer; wonderbaarlijk zijn Zijn daden. Laat heel de wereld dit weten!

In februari dit jaar mochten we een nieuwe Bijbelschool beginnen met SHIM op het eiland Lingera voor de komende twee jaar: tot nu toe zijn van de 30 aanmeldingen 24 trouwe studenten, die elke maand 4 dagen geven om zich toe te rusten in Bijbelse kennis. Dit is vergelijkbaar met in NL 4 dagen per maand onbetaald verlof opnemen: zonder inkomsten voor hun gezin is dit werkelijk een offer voor God om diepere kennis te ontvangen. Grote dankbaarheid ervaren wij, dat we dit samen met een team van SHIM  mogen doen.

 

Joyce

Psalm 34:2-3 De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn Lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer, de nederigen zullen het met vreugde horen.    

Sinds 2012 helpen wij Joyce, die is verlaten door haar man, die ervan door ging met een andere vrouw, 5 kinderen achterlatend. Wij hebben tot de dag van vandaag geholpen schoolgeld te betalen voor haar 5 kinderen. Soms was dit financieel een uitdaging voor ons gezin, maar we zijn dankbaar, dat deze kinderen onderwijs mochten ontvangen. Dit hopen we ook nog te kunnen blijven doen, zolang we hier in Oeganda werkzaam zijn. Zonder uw steun zouden deze kinderen niet naar school kunnen gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 2004-2007-2010-2012-2014-2015-2017- tot 2018

 

1 Kronieken 16:34 Loof de Heer, want Hij is goed, Eeuwig duurt zijn trouw!

 

Vanuit Oeganda:Gezegende kerstdagen en Gods leiding ook voor 2018!

 Een warme groet vanuit Jinja - Oeganda

 

Groetjes

Gert-Jan, Stephanie,

Nathaniah, Josiah & Sarah

Vroege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Servants4biblicalmission, Pijpmakerstraat 76, 4204 RB Gorinchem

Website: www.servants4biblicalmission.jimdo.com

Rekening: NL87RABO0322293502    BIC: RABONL2U, RSIN: 812439582   KVKnummer: 11056806

ANBI-instelling - uw giften zijn aftrekbaar

 

Telefoon / e-mail Gert-Jan   Direct:  256 - (0)794162663Stephanie direct:  256-  (0)794162691

Skype: gertandsteph E-mail: gertjanvroege@yahoo.com  / stephanievroege@yahoo.com

Postadres in Oeganda: PO Box 723 Jinja Uganda