Beste Familie en Vrienden,

 

Psalm 67: 4-6:  Dat de volken U loven, God, dat alle volken u loven, laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken U loven, God, dat alle volken u loven.

 


Even een update vanuit de USA:

Ons vertrek naar Oeganda dat in mei zou plaatsvinden, is uitgesteld tot 15 september. Vooralsnog zitten we voorlopig nog even in de USA. We hopen dat u na het lezen van deze nieuwsbrief meer begrijpt over het waarom hiervan en wat er zoal gebeurd is de laatste maanden.

 

Wat gebeurt er dan zoal?

Momenteel wonen we bij de moeder van Stephanie in Cherryville. (Old Postroad 733 NC USA, check google earth!). Op deze manier houden we onze verblijfskosten zo laag mogelijk. De afgelopen jaren hadden we alleen contact met de kerk in Raleigh Durham, waar Stephanie jaren heeft gewoond. Dat is drie uur rijden vanaf Cherryville. In Cherryville kent Stephanie nog veel mensen, zoals oude schoolvriendinnen. Maar in de loop der tijd zijn niet al die contacten onderhouden. Toen wij in Cherryville aankwamen was het voor ons de vraag waar we zouden beginnen met het vertellen van ons verhaal om zo meer ondersteuning te werven om terug te gaan naar Oeganda.

Onze eerste contacten ontstonden door het gewone leven hier op te pakken. Neem  bijvoorbeeld dit voorval; toen we bij de YMCA ( stichting voor sport en zwemmen) kwamen om ons in te schrijven, gaven we aan dat we zendelingen waren en hierdoor konden we lid worden door middel van een zendelingenfonds. De vrouw aan de balie was verrast dat we zendelingen waren en nodigde ons uit in haar kerk, sindsdien gaan we daar ook naar de kerk.

Of deze; Een tante van Stephanie was zo enthousiast dat ze ons ook uitnodigde voor de bijbelstudie in haar kerk en  we ook mochten spreken in de dienst. Via een ander familielid mochten we weer ergens anders ook een hele dienst en bijbelstudie geven in weer een andere kerk en zo kunnen we nog vele voorbeelden geven waar men ons uitnodigde om over ons werk te vertellen.

Dit alles is voor ons een bemoediging omdat we het moeilijk vinden om ons zelf uit te nodigen  met de verwachting dat mensen enthousiast  voor ons willen bidden en ons ondersteunen. We hebben namelijk ook een keer zo’n dertig kerken aangeschreven met de vraag of we ons verhaal mochten komen vertellen, maar hebben daar totaal geen reactie op terug ontvangen. Dat is minder bemoedigend.

De grootste zegeningen die we mochten zien, is als men ons persoonlijk uitnodigt. Een ander voorbeeld; tijdens onze maanden hier in Cherryville waren we op zoek naar een bijbelstudiegroep, we zagen een advertentie in de krant en namen contact op met een kerk zo’n 20 minuten rijden vanaf Cherryville. De voorganger zelf werd zo enthousiast toen hij hoorde dat we zendelingen waren op verlof, dat hij direct aanbood ons te willen helpen met meer scholing in  bijbelstudie. Alles wat wij leren kunnen we direct doorgeven aan voorgangers en leden van de kerken  in Oeganda. Dit doet hij geheel kosteloos, dit is een uitbreiding van wat we mochten leren op Cornerstone en een persoonlijke gebedsverhoring.

 

GOM

In de laatste maanden heeft Global Outreach Mission(GOM) ons geholpen met het samenstellen van een nieuwsbrief en een gebedskaart, ook houden ze voor ons het adressenbestand bij in Amerika, dit alles wordt al betaald van giften die voor ons binnen komen bij GOM. Samen met GOM hebben we nu een begroting opgesteld, wat de kosten zijn voor een blok van 2 jaar in Oeganda en dat vervolgens verspreidt over 24 maanden. Voor ons was het een torenhoog  maandelijks bedrag. Om alles op een rijtje te zetten, dit zijn niet de verdiensten maar de kosten,  dit bedrag moeten we zien als bruto kosten en waarvan netto weinig overschiet; er wordt dus weinig tot niets gespaard voor persoonlijke doelen.

Vliegtickets voor verlof, de ziektekostenverzekering (die hoger is omdat we in het buitenland werken),  homescholing, projectkosten en dan de normale kosten zoals het huren van een huis, boodschappen, etc. uitgerekend wordt dat alles bij elkaar een bedrag van  ruim 4000 euro per maand! Bij vele zendelingen die we kennen is dit het bedrag wat men nodig heeft.  Een Amerikaans gezin in de zending is verplicht 800 euro per maand aan ziektekosten te betalen, wij zijn hier als gezin van vrijgesteld omdat we een andere gezinssituatie hebben. Opgeteld komt er nu 1400 euro binnen per maand, de maandelijkse ondersteuning moet dus nog een ‘stukje’ omhoog.  Afspraken om te vertellen over ons werk worden nog steeds gemaakt ook in de USA. Dus we gaan door met het zoeken naar meer ondersteuning. Onlangs werden we zelfs op een verjaardag uitgenodigd om te komen vertellen over Oeganda.

 

Bij de Vroeges thuis…

Nu even een paragraaf met wat er zoal speelt in Huize Vroege. Leven als gezin bij iemand in huis is een uitdaging en niet altijd makkelijk. De homescholing vergt extra energie net als de voorbereidingen voor de  aankomende tijd in Oeganda.

Stephanie werkt om ons te helpen met de extra  kosten  in de USA en ze doet hier weer extra werkervaring op als verpleegkundige. Ze werkt met  kinderen die ziek zijn en hulp nodig hebben thuis (incl. nachtdienst). Na de eerste maanden zonder vriendjes, hebben onze kinderen nu vriendschap gesloten met de kinderen van de buren, die daar na school verblijven bij hun opa en oma tot de ouders hen ophalen. In juni en juli komt er nog meer familie inwonen bij Stephanies moeder en daarom moeten wij op zoek naar tijdelijk ander verblijf. De auto die we mochten lenen/huren verloopt op 30 juni, voor de rest van de tijd zijn we weer op zoek naar een andere leenauto. We reizen regelmatig naar Raleigh Durham en andere plaatsen om de achterban sterk te houden en uit te breiden. Nathaniah, Josiah en mama hebben zwemles bij de YMCA, wel zo handig als we straks reizen op de gammele bootjes in Oeganda.

 

Wist u trouwens dat vele kerken hier in de USA nog gescheiden zijn in ras!! Afrikaans-Amerikaanse kerken en blanke kerken. Ook in de dagelijkse omgang met mensen merk je dat racisme nog steeds actueel is. De nieuwe jonge kerken maken hier duidelijk verschil in door werkelijk af te spiegelen wat Gods bedoeling is, samen een zijn in de naam van Jezus en delen in de prachtige kleuren en variaties van Gods schepping!

 

Tot zover weer een update van de familie Vroege. We wensen u het allerbeste toe en bedanken u voor uw gebed en giften.

Gods zegen,