We Love Oeganda en ook de mensen!!

Het is makkelijk om te zeggen dat we een land of plek op de wereld mooi vinden, het is vele malen beter als we hierbij juist de mensen ook willen ontmoeten op die plek !!

1 Johannes 4:7 geliefden, laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Elkaar liefhebben is een opdracht van Jezus. Nu we terug zijn in Oeganda ervaren we wel weer even een cultuurschok! Teruggekeerd naar een cultuur en een manier van leven waar we een jaar van weg zijn geweest, is alles weer even wennen. Wij werden weer even stilgezet bij hoe anders een cultuur kan zijn.  Door te proberen om in hun schoenen te gaan staan, figuurlijk gesproken dan,  proberen we werkelijk de mensen te leren kennen waar we voor gekomen zijn. Een andere cultuur helemaal begrijpen of zelfs Oegandees te worden is een utopie!!  Maar wat we gemeen hebben met elkaar is dat Jezus Christus een ieder verstaat op welke plek ter wereld dan ook.  Zijn Liefde brengt mensen bij elkaar als we werkelijk de mensen liefhebben ook al zijn de verschillen groot! Het prachtige van de mix van culturen en kleur is net als de kleuren van de regenboog, iedere kleur is prachtig en bij elkaar vormen ze een kleurrijke aanbiddingsboog die glorie geeft aan God.

Waarom deze lange introductie? Wel, om te zeggen dat als we ons uitreiken naar een ander werelddeel, we ook de mensen moeten liefhebben zoals God een ieder lief heeft en niemand verloren wil zien gaan (Johannes 3:17 en 1 Timotheus 2:3-6).

Servants 4 Biblical Mission

Wellicht viel het u al op bovenaan deze nieuwsbrief, maar de Stichting Vriendenkring Gert-Jan Vroege heeft een naamsverandering ondergaan. Omdat we nu ook werken via Global Outreach Mission is het duidelijker als we in beide thuislanden bekend staan onder dezelfde naam. Hier hoort ook een nieuwe site bij. Als u het leuk vindt, kunt u deze eens bezoeken. Wat betreft uw giften, als u die geeft is het raadzaam om in de omschrijving de nieuwe naam van de stichting te gebruiken.

Amerika Cherryville

We zouden een heel boek kunnen schrijven over onze voorbereidingstijd in de USA. Over hoe God voorzag in alles;  zoals toen we voor de laatste maanden geen auto hoefden te huren, maar er een auto werd geschonken; of toen onze laptop kuren vertoonde en God ons een vervangende laptop gaf; of toen mensen een bus huurden om de rit van 4 uur naar het vliegveld (met ons en alle koffers!!) te maken! Of toen bij aankomst in Oeganda vrienden van ons de eerste twee dagen voor eten zorgden; en ook toen vrienden die voor onze auto hadden gezorgd, die zelfs in een betere staat teruggaven dan voor wij vertrokken naar Nederland!

Terug In Oeganda

De eerste maanden hebben we in een huis gewoond van een bevriend zendelingen echtpaar dat ook op verlof was in de USA. Tijdens een van de eerste nachten werden we wakker door wat commotie buiten. Stephanie keek door het raam en zag net een dief over de muur springen om de honden de ontvluchten. “Waar is de nachtbewaking ?” was onze eerste vraag.  De nachtwaker bleek  diep in slaap, dus riep ik (Gert-Jan) met een luide stem zijn naam, zo hard dat de hele buurt het kon horen. Al gapende gaf hij aan dat hij zijn thee aan het drinken was(??).  Maar eenmaal wakker was zijn waakzaamheid beter, de nachten daarop waren wij helaas regelmatig wakker om er zeker van te zijn dat de bewaker ook wakker was! Daarnaast genoten wij al om 4.00 van het hanengekraai! ( die hanen kan je niet ontlopen in Oeganda!) Zomaar een voorbeeld van hoe alles hier zo anders is en hoe alles ook vele malen meer energie kost .

Visa!                      

Na aankomst in de eerste week ontdekten we dat het verkrijgen van een visum net iets  gecompliceerder is dan we hadden verwacht.  Toen we werkten via Mercy Ships en Jeugd met een Opdracht werd dit altijd voor ons geregeld, maar nu moesten we het zelf regelen. Vrienden van ons, die we al kenden van onze eerste twee jaar in Oeganda, boden aan om deze papierwinkel over te nemen.  Jo en Deidrah Dodo wonen hier in Jinja en hebben 31 kinderen (zie hun site www.answeringforthechildren.org) Het is nu zo geregeld dat wij een visa hebben via hun stichtingsnaam.  Maar om dat rechtsgeldig te maken moeten wij ook aantoonbaar wat werk voor deze organisatie verrichten. Bijvoorbeeld bijbellessen en lessen met betrekking tot hun gezondheid. We zagen eerst behoorlijk op tegen alle administratieve handelingen die we moesten verrichten om aan visa te komen, wat maanden kon duren. Maar bovenstaande was binnen de tweede week na onze aankomst in Oeganda al geregeld. Voor ons een zegen, omdat we er erg tegenop zagen na alle heftige dingen waar wede eerste week na onze aankomst mee te maken hadden. Ook nu zagen we duidelijk Gods voorzienigheid, waar we elke keer weer aan worden herinnerd. We zijn geneigd ons heel gauw op de zorgen te richten in plaats onze aandacht van op God te richten, waarvoor we hier juist zijn. Glorie aan God voor Zijn voorzienigheid!

Huisje Boompje...

Het vinden van een huis in Jinja! Zoeken naar een speld in een hooiberg, want we hadden wel wat eisen waar het huis bij voorkeur aan zou moeten voldoen.  Tijdens ons verlof in de USA hadden we als gezin gebeden om een huis dat liefst op een gedeeld perceel zou staan, omdat dit kosten besparend is. Zoiets heeft meer ruimte en minder muren met prikkeldraad om ongewenste gasten buiten te houden en samen met de andere bewoners deel je de kosten voor de bewaking en dergelijke. De kinderen hoopten dat we een huis konden vinden met een extra verdieping. In de tweede week na aankomst bracht iemand ons naar zo`n plek. Zo gauw we het perceel binnenliepen keken we elkaar aan en zeiden dit is het, een perceel met 5 huizen binnen 1 poort,  voldoende speelruimte, geen waakhonden (wel zo fijn voor schoon gras en het scheelt nogal wat herrie in de nacht!) en een bovenverdieping!  Het huis had een apart kamertje boven, dat we gelijk als schoolruimte bestempelden (voor de home scholing van de jongens!). De landeigenaar was heel behulpzaam en was blij dat er “kleinkinderen”  kwamen wonen op hun perceel. Een extra prettige bijkomstigheid is  een garage waar onze auto veilig binnen kan staan als we werken op de eilanden.

De ministry

In de tweede week van november staat de eerste reis naar de voorgangerstraining op het eiland Namitie gepland, vier uur varen vanaf Jinja. Samen met de mensen van SHIM gaan we hier voorgangers trainen, niet alleen in bijbelkennis maar juist ook op de toepassing ervan (Jacobus 1:22). In alle lagen van de bevolking wordt corruptie geaccepteerd, maar we willen de voorgangers oproepen hier geen deel aan te nemen aangezien zij een voorbeeld zijn voor hun gemeenteleden.

De training in Nsenge een dorpje naast Jinja gaat ook in november van start waar 10 leiders en oudsten van lokale kerken de studie gaan volgen die we meekregen van een kerk vlakbij Cherryville. We vragen uw gebed voor de juiste inzichten om de bijbelkennis zo praktisch mogelijk  over te brengen zodat het toegepast kan worden in het dagelijkse leven.

Hoe is het verder met ons?

We hebben eindelijk een klaslokaal(tje) voor Stephanie, Nathaniah en Josiah. Ze zijn er erg dankbaar voor. Nathaniah en Josiah zijn ook  blij hun vrienden weer terug te zien. (resulterend in speelafspraakjes). We vragen gebed voor het geduld van mama Stephanie als juf op school en voor de kinderen oplettendheid en respect voor de juffrouw mama.

Waar Nathaniah en Josiah erg naar uitkijken zijn de zaterdagen,  als ze de lokale favoriete sport gaan leren spelen,  voetbal!.

We mogen danken voor Gods wonderbaarlijke voorzieningen, de visa ,ons huis en dat we zijn gesetteld in de Vrede van God !!

We willen ook U allen bedanken voor de steun in gebed en financieel, waardoor we ons geheel op het werk kunnen storten.  Zonder uw hulp is het niet mogelijk. Heeft u persoonlijke vragen of bemoedigingen stuur ons gerust een email of kaartje, gezellig skypen is ook mogelijk.

Tot slot nog een paar gebedspunten die we bij u neer willen leggen:  Bid om wijsheid in de voorbereidingen in het geven van alle bijbel- en gezondheidslessen. Ook voor het medische werk dat Stephanie zal gaan doen, op de eilanden, bij Answering for the Children en in Nsenge . Bid u ook voor een goed verloop van de procedure met betrekking tot onze visa?