Eengezindheid  in Jezus Christus (Johannes 17:22-23)

Nu U door Christus zozeer bemoedigd wordt  en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de  Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, een in liefde, een in streven, een van geest. (Filippenzen 2:1-2).

 

Het verlangen van Paulus dat we eensgezind zijn, moet ons ook  volmaakt gelukkig maken en is iets waar we samen naar kunnen streven. Onze voorganger Terry Nester van Acacia community church in Jinja  gaat ons de komende maanden leiden met  prediking door de brief aan de  Filippenzen, waarbij  tekst voor tekst in detail wordt gekeken naar de achtergrond en de juiste interpretatie. We kijken altijd uit naar zondagmorgen als wij degene zijn die geestelijk voer mogen ontvangen. Doordeweeks zijn wij zelf degene die het woord mogen brengen in ons gezin en  in de bijbelstudies die we mogen geven.

 

Een woord dat regelmatig naar voren komt in de Filippenzen brief is ‘Vreugde’ een definitie van dit woord kan als volgt worden gegeven: ‘bovennatuurlijke voldoening in de soevereiniteit van God’.  Door alle momenten van het leven, goed of moeilijk zal de vreugde die gegeven wordt door God ons bemoedigen en kracht geven om door te zetten. Paulus zelf kan hier getuige van zijn omdat hij zelf door vele moeilijkheden is gegaan en de “Vreugde van God” altijd voor op stelde. In deze vreugde mogen we delen en laten zien, zodat de mensen om ons heen werkelijk Jezus Christus mogen zien en ervaren.

 

 

Vreugde en eensgezindheid op het eiland Namity

In de trainingen van de voorgangers komt dit elke keer weer naar voren, de eensgezindheid als gelovigen en het behouden van de vreugde in Jezus Christus, ook al komt men uit verschillende kerken, uit verschillende culturele achtergronden en verschillende eilanden,  we willen altijd delen in vreugde verbonden met de enige bron van ware Liefde; Jezus Christus. Samen streven  naar de juiste verkondiging van het Woord, geleid door de juiste Helper de Heilige Geest (en niet de geest die in de  wereld is!!). Als team gaan we elke maand naar het eiland Namity waar we zelf even buiten de comfortzone  stappen van het vasteland, we kunnen meeleven met de mensen. Maar we kunnen het ons niet voorstellen te leven op de eilanden. We gaan stap voor stap door de bijbel heen om de studenten te bemoedigen het woord ook praktisch te maken, maar om een getuige te zijn in die eilandgemeenschap, dat is alleen weggelegd voor de mensen die daadwerkelijk op de eilanden leven.

 

Zoals bijvoorbeeld Grace;

Een van de studenten is Grace, die eerst in Kampala ( de hoofdstad van Oeganda) woonde, hij kan werkelijk getuigen wat het is om de vreugde van Jezus Christus te behouden. Zijn winkeltje  en zijn huis moesten wijken voor het uitbreiden van de stad , hij koos er voor om op het eiland Namity te gaan leven. Nu een aantal jaren later is hij ook weer begonnen om een huisje te bouwen op het eiland voor zijn uitbreidende gezin. Hij heeft 6  kinderen en wil er nog 2 meer. Bij 1 vrouw! Dat is hier al een getuigenis op zich omdat velen op de eilanden meerdere vrouwen hebben. Als christen wil hij een getuige zijn voor de mensen. Het leven op het eiland is vele malen zwaarder dan op het vasteland. Een bemoediging voor dit gezin is dat de lokale voorganger een christelijke school is begonnen zodat de kinderen de kans hebben te leren lezen en schrijven, de meeste mensen op de eilanden kunnen niet lezen of schrijven. De eenheid van mede gelovigen is belangrijk  omdat de gemeenschap erg hecht en klein is. De meeste dorpjes hebben rond de 1000 bewoners en iedereen kent iedereen, je leven wordt letterlijk besproken door de gemeenschap en daardoor kun je werkelijk een getuige zijn  voor Jezus Christus . Het is een vreugde om te zien dat deze groep studenten samen sterk staan om de juiste interpretatie uit te dragen, via  hun privé leven en in de kerk. 

De  getuigenissen die we elke keer mogen horen van de studenten zijn ook bemoedigingen voor ons als zendelingen.  De vastberadenheid van student Grace verwonderde mij . Dat hij en zijn vrouw ondanks de onzekerheid van een inkomen, of het dure leven op het eiland toch meer kinderen hopen te ontvangen om hen groot te brengen met de liefde van Jezus! 

 

Onze dochter en  zusje Sarah;

In 2006 ontmoette ik Stephanie in Ghana waar we samen naast ons werk onder andere ook actief waren in het kinderwerk,  veelal het bezoek aan weeshuizen. Voor ons trouwen spraken we al over het verlangen van een aantal kinderen in ons gezin en adoptie zagen we toen al als een optie. We zijn gezegend met twee gezonde jongens  Nathaniah (8) en Josiah (6). De laatste jaren waren we serieus aan het bidden of ons gezin klaar was voor adoptie. Nu we voor de tweede keer in Oeganda zijn, was ons gebed of God een deur open wilde stellen voor de  juiste kind(eren) die pasten in ons gezin. Een aantal weken terug ging deze deur wijd open.  We willen  u voorstellen aan Sarah (prinses). 

Sarah woonde de laatste 3 jaar in Amani Baby Cottage,  bij ons in de straat, ze heeft haar moeder verloren en haar vader is niet bekend. Ze was op dat moment het enige kind dat geen toekomst had; kon niet terug naar familie, of voor adoptie. Nu halverwege september woont Sarah al vier weken bij ons in huis en het gaat bijzonder goed, we  hadden slapeloze nachten verwacht en veel  verdriet omdat ze van haar ‘huis’ naar een nieuw huis ging, maar ze slaapt de hele nacht door. In het begin was ze erg stil, maar die stilte is verbroken en de kinderen spelen goed samen en gaan samen bij mama naar school! Natuurlijk heeft ze haar verdrietige momenten waar ze  terug denkt aan haar vriendinnen en vrienden  in het babyhuis. Op 7 november wordt ze 4 jaar oud, volgend jaar in september hopen we de adoptie rond te krijgen, maar ze is nu al onze dochter en zusje !!

 

Dankpunten

-         Dat Gertjan zit weer beter in zijn vel, door gebed ( en Eucalyptus!!) Glorie aan God dat concentratie weer een feit is!!   

-         Dat Stephanie een wonderbaarlijke reis mocht maken voor de Graduation van Chyenne!!     

-         Dat we allemaal weer door de griepgolf zijn gekomen! 

-         Dat het zo goed gaat met  Sarah,  de jongens  en Uncle (papa) en Aunti ( mama)!!

-         Voor een ieder die ons ondersteunt in gebed en financieel, Eengezind voor het werk van Jezus Christus! Onze kinderen zijn altijd reuze enthousiast als er een pakketje binnen komt. (opa en oma en Nana! Bijbel studie groep van Krieken Bedankt!)  Hint ; Po Box 723 Jinja Uganda !!

 

 

 

Gebed

-         Voor een blijvende gezondheid er gaan veel virussen rond in Jinja! 

-         De visa zijn klaar (tot maart 2019), maar we hebben de paspoorten nog niet terug!

-         Voor het adoptieproces van Sarah, waar een verblijf van 1 jaar in Oeganda  als ouders voor nodig is (geen probleem voor ons!) om de adoptie te kunnen krijgen! 

-         Extra energie voor Stephanie met een extra leerling in de klas (Sarah)!

Voor de komende maanden als de studenten op het eiland het diploma ontvangen. (maart volgend jaar!)

-        

Groetjes

Gert-Jan, Stephanie,

Nathaniah, Josiah & Sarah